درباره ما

کرالاهاست توانسته با شرکت های بزرگ در حوزه امنیت دیجیتال همکاری کند و سرویس های محبوب آنها را در ایران به صورت قانونی ارائه کند.

در عین حال تلاش تیم شکل دهنده کرالاهاست تعادل بین کیفیت خدمات و قیمت بوده است.