نصب داکر روی اوبونتو

نصب داکر روی اوبونتو

Docker یک سرویس container based است که بر اساس “Platform as a Service” ساخته شده است. داکر از فناوری مجازی سازی برای ارائه کانتینر استفاده می کند. این کانتینر ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از کانال های کاملاً مشخص استفاده می کنند. این مقاله ساده ترین راه برای نصب Docker در اوبونتو 20.04 و […]