10 دستور کاربری CURL که همه حرفه ای ها میدانند

10 دستور کاربری CURL که همه حرفه ای ها میدانند

cURL یک ابزار جادویی است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد محتوای URL را بارگیری کنند ، response header را بررسی کنند ، قیمت سهام را دریافت کنند ، تأیید کنند که کدگذاری GZip ما کار می کند و موارد دیگر. یکی دیگر از کاربردهای بزرگ cURL برای خط فرمان ارسال اطلاعات فرم به […]