بررسی فعال بودن curl

بررسی فعال بودن curl

فهرست مطالب

مقاله کوتاهی برای بررسی فعال بودن curl به عنوان یک extension php نوشتیم . دو روش شناخته شده برای چک کردن وجود دارد.

در صورتی که دوست دارید میتوانید مقاله “آموزش نصب curl روی ubuntu” را از کرالاهاست مطالعه بفرمایید

آیا curl_init به عنوان یک تابع وجود دارد؟

تابع curl_init به ما اجازه می دهد تا یک session cURL را ایجاد کنیم. اگر وجود ندارد ، می توانیم فرض کنیم که ماژول cURL بارگیری نشده است.

if(function_exists('curl_init') === false){
    //curl_init is not defined
    //cURL not enabled
}
بررسی فعال بودن curl در php
بررسی فعال بودن curl در php

در کد بالا ، ما از تابع PHP function_exists برای آزمایش اینکه آیا curl_init تعریف شده است یا خیر استفاده کردیم. اگر تابع تعریف نشده باشد ، می توانیم تصور کنیم که cURL فعال یا نصب نشده است.

اگر curl_init تعریف شده باشد ، function_exists مقدار TRUE را برمی گرداند.

دریافت پسوندهای بارگیری شده

رویکرد دیگر استفاده از تابع PHP get_loaded_extensions است که مجموعه ای از همه افزونه ها / ماژول های بارگذاری شده PHP را باز می گرداند.

 
if(in_array('curl', get_loaded_extensions())){
    //cURL module has been loaded
} else{
    //It has not been loaded. Use a fallback.
}
دریافت پسوندهای بارگیری شده
دریافت پسوندهای بارگیری شده

در مثال بالا ، ما به سادگی آرایه ای را که توسط get_loaded_extensions بازگردانده شد ، رشته “curl” را جستجو کردیم. اگر رشته “curl” در داخل این آرایه یافت نشد ، پسوند بارگیری نشده است و می توانیم به کد خود بگوییم که از یک جایگزین استفاده کند.

یک گزینه دیگر استفاده از تابع extension_loaded به صورت زیر است:

if(extension_loaded('curl')){
    //the extension has been loaded
}

شما می توانید انتخاب کنید که کدام روش به نظر شما بهترین است ، زیرا همه آنها یک کار را انجام می دهند و تفاوت عملکرد در بهترین حالت بسیار ناچیز است.

امیدوارم این راهنما مفید واقع شده باشد!