Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

بررسی فعال بودن curl

بررسی فعال بودن curl

فهرست مطالب

مقاله کوتاهی برای بررسی فعال بودن curl به عنوان یک extension php نوشتیم . دو روش شناخته شده برای چک کردن وجود دارد.

در صورتی که دوست دارید میتوانید مقاله “آموزش نصب curl روی ubuntu” را از کرالاهاست مطالعه بفرمایید

آیا curl_init به عنوان یک تابع وجود دارد؟

تابع curl_init به ما اجازه می دهد تا یک session cURL را ایجاد کنیم. اگر وجود ندارد ، می توانیم فرض کنیم که ماژول cURL بارگیری نشده است.

if(function_exists('curl_init') === false){
    //curl_init is not defined
    //cURL not enabled
}
بررسی فعال بودن curl در php
بررسی فعال بودن curl در php

در کد بالا ، ما از تابع PHP function_exists برای آزمایش اینکه آیا curl_init تعریف شده است یا خیر استفاده کردیم. اگر تابع تعریف نشده باشد ، می توانیم تصور کنیم که cURL فعال یا نصب نشده است.

اگر curl_init تعریف شده باشد ، function_exists مقدار TRUE را برمی گرداند.

دریافت پسوندهای بارگیری شده

رویکرد دیگر استفاده از تابع PHP get_loaded_extensions است که مجموعه ای از همه افزونه ها / ماژول های بارگذاری شده PHP را باز می گرداند.

 
if(in_array('curl', get_loaded_extensions())){
    //cURL module has been loaded
} else{
    //It has not been loaded. Use a fallback.
}
دریافت پسوندهای بارگیری شده
دریافت پسوندهای بارگیری شده

در مثال بالا ، ما به سادگی آرایه ای را که توسط get_loaded_extensions بازگردانده شد ، رشته “curl” را جستجو کردیم. اگر رشته “curl” در داخل این آرایه یافت نشد ، پسوند بارگیری نشده است و می توانیم به کد خود بگوییم که از یک جایگزین استفاده کند.

یک گزینه دیگر استفاده از تابع extension_loaded به صورت زیر است:

if(extension_loaded('curl')){
    //the extension has been loaded
}

شما می توانید انتخاب کنید که کدام روش به نظر شما بهترین است ، زیرا همه آنها یک کار را انجام می دهند و تفاوت عملکرد در بهترین حالت بسیار ناچیز است.

امیدوارم این راهنما مفید واقع شده باشد!

همین امروز پلتفرم خود را ابری کنید

الان ثبت نام کنید و برای ابری کردی سایت یا پلتفرم خود مشاوره بگیرید